Umění Prezentace

Proč je aktivní naslouchání důležité a jak ho můžeme v každodenním životu využít.

Umění aktívního naslouchání

Aktivní naslouchání je základem pro efektivní komunikaci. Jedná se o proces, kdy opravdu slyšíme a rozumíme sdělení mluvčího, což vyžaduje plnou pozornost a empatii.

Abychom se stali lepším nasluchačem, měli bychom se vyvarovat rušení, soustředit se na mluvčího a používat potvrzující gesta či komentáře. Je důležité odložit vlastní soudy a předsudky a snažit se chápat perspektivu druhé osoby.

Vlastní zkušenosti s tréninkem těchto dovedností používám jako příklady v seminářích. Skvělá komunikace začíná s vynikajícím nasloucháním a je to dovednost, kterou každý může rozvíjet.

Eva Nováková
Eva Nováková je odborníkem v oblasti efektivní komunikace a veřejných vystoupení. S více než desetiletou praxí v trénování prezentérských dovedností a osobního koučinku je autorkou několika úspěšných metodik a knih o prezentaci. Její semináře jsou oceňovány pro praktické tipy, které účastníci mohou okamžitě využít ve své profesní i osobní sféře.
Eva Nováková je odborníkem v oblasti efektivní komunikace a veřejných vystoupení. S více než desetiletou praxí v trénování prezentérských dovedností a osobního koučinku je autorkou několika úspěšných metodik a knih o prezentaci. Její semináře jsou oceňovány pro praktické tipy, které účastníci mohou okamžitě využít ve své profesní i osobní sféře.

Featured Post